Sprejemamo naročila za pomlad 2024! Trenutni dobavni rok je 14 dni. Dismiss

Navodila za sestavljanje visoke grede

Potrebujemo: stranice grede, kovinske moznike (čepe, ki povezujejo elemente visoke grede), kladivo.

Gredo najlažje sestavimo, če stojimo v njeni notranjosti. S črkami A, B, C, … so označene stranice visoke grede. Z rimsko številko so označene vrste grede. Pomagajte si s priloženo skico.

– S križem je označeno mesto kjer stojimo (notranjost grede).

– Elemente A,B,C,D zložimo v smeri urinega kazalca, kot kaže zgornja skica. Oznake morajo biti obrnjene proti nam. Ko elemente postavimo na ustrezno mesto, jih preprosto zložimo skupaj v pravilnem vrstnem redu.
– Od spodaj navzgor zlagamo najprej vrsto št. I nato vrsto št. II. Pri tem pazimo, da se stranici sosednjih elementov ustrezno prekrivata na spojih.
– Ko zložimo I. in II. vrsto, preverimo, da so elementi lepo poravnani. Skozi zvrtane luknje na spojih s kladivom zabijemo kovinske moznike. Mozniki povežejo elemente med seboj in tako dobimo trdno konstrukcijo.
– Sestavljanje nadaljujemo z natikanjem elementov stranic na moznike. Pri tem pazimo, da enakomerno natikamo stranice (zlasti kadar so le te daljše), da ne pride do prevelikih strižnih sil, ki bi delovale na moznik, saj se ta lahko zlomi. Greda je sestavljena, ko nataknemo zadnjo vrsto (ta ima najvišjo rimsko številko).

 

Navodila za sestavljanje visoke grede L-Shape

Potrebujemo: stranice grede, kovinske moznike (čepe, ki povezujejo elemente visoke grede), kladivo.

Gredo najlažje sestavimo, če stojimo v njeni notranjosti. S črkami A, B, C, … so označene stranice visoke grede. Z rimsko številko so označene vrste grede. Pomagajte si s priloženo skico.

– S križem je označeno mesto kjer stojimo (notranjost grede).

– Elemente A,B,C,D, E, F zložimo v smeri urinega kazalca, kot kaže zgornja skica. Oznake morajo biti obrnjene proti nam. Ko elemente postavimo na ustrezno mesto, jih preprosto zložimo skupaj v pravilnem vrstnem redu.
– Od spodaj navzgor zlagamo najprej vrsto št. I nato vrsto št. II. Pri tem pazimo, da se stranici sosednjih elementov ustrezno prekrivata na spojih.
– Ko zložimo I. in II. vrsto, preverimo, da so elementi lepo poravnani. Skozi zvrtane luknje na spojih s kladivom zabijemo kovinske moznike. Mozniki povežejo elemente med seboj in tako dobimo trdno konstrukcijo.
– Sestavljanje nadaljujemo z natikanjem elementov stranic na moznike. Pri tem pazimo, da enakomerno natikamo stranice (zlasti kadar so le te daljše), da ne pride do prevelikih strižnih sil, ki bi delovale na moznik, saj se ta lahko zlomi. Greda je sestavljena, ko nataknemo zadnjo vrsto (ta ima najvišjo rimsko številko).

Imate vprašanje?

Želimo vam obilo vrtičkarskih užitkov.

Ekipa Plantera

Več informacij in pomoč pri sestavljanju:
T: 068 157 077
E: info@visokegrede.si
S: www.visokegrede.si

Spremljajte nas na Facebooku!

Scroll to top